ЦНСТБУ

ЯМБОЛ

Loading...

гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” 120

ет.3 и ет.4 ЦНСТБУ "Слънце"

 

тел. 046/681089

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ЦНСТБУ/ е нов вид социална услуга от резидентен тип за деца лишени от родителска грижа. Основната идея на Центъра е отглеждането и възпитанието на децата да се реализира в среда възможно най-близка до семейната. За това в този Център живеят ограничен брой деца – 12, от които 4 момичета и 8 момчета. За тях се грижат дeвет души персонал, работещи на смени, с цел осигуряване на постоянна грижа. Жилищните

пространства са така организирани, че да наподобяват максимално домашна обстановка, която да благоприятства развитието на децата и да им показва семеен модел. Основна задача на екипа е да осигури индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване на всяко дете и цели изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

 

Децата, живеещи в ЦНСТБУ Ямбол, имат възможността да участват в приготвянето на храна всеки уикенд, да вземат решения свързани с менюто, да изразяват мнението си свободно. Една част от тях участват в школа по народни танци, други в театрална група, трети в спортни клубове.

 

Повечето от децата са живели преди преместването им в институции и познават твърде малко от нормалния всекидневен живот. Животът им в ЦНСТБУ дава възможност да имат нормално детство и повече възможности за тяхното бъдеще.

 

НИЕ ЦЕЛИМ:

 

Нормални условия на живот и тяхната интеграция в общността

 

Да подкрепим образованието им и развитието на техните социални и жизнени умения, с цел подготовка живота им на възрастни

 

Да работим за преодоляване последиците от негативните емоции от ранния им живот

 

Да подготвим децата за настаняване в приемни семейства или осиновители

 

Да подпомогнем децата за връщането им в биологичните им семейства

 

Да подкрепим контакта на децата с техните родители и роднини

 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ УСЛУГАТА

 

Съществуват няколко начина, чрез които обществото би могло да подкрепи услугата ЦНСТБУ. Дори и най- малкия интерес ще бъде високо оценен. Гарантираме, че паричните средства или дарения в натура отиват директно при децата. Всички дарения се записват, отчитат и могат да бъдат проверени.

 

Бихте могли да донесете като:

 

Парични средства за закупуване на вещи от които се нуждаят децата в ЦНСТБУ

 

Дарения в натура за нуждите на децата, например торта за рожден ден, играчки, книги, дрехи и др.

 

Спонсорирате заниманието на дадено дете, като рисуване, танци, театър, спорт

 

Да отделите от вашето време и използвате вашите умения за насърчаване таланта на дадено дете

 

Станете доброволец или приятел на дете от ЦНСТБУ по време на групови занимания

 

Може да предоставите база за отдих на море, планина или на село или да ни подкрепите финансово да реализираме детската мечта - морето.

 

Какво е ЦНСТБУ:

 

Домът на 12 деца, в който те живеят, растат и се развиват;

Домът на 12 деца, в който те получават грижа, внимание и топлина;

Домът на 12 деца, където те се учат какво е семейство;

Домът на 12 деца, в който те разбират, че не са сами;

Домът на 12 деца, където сте добре дошли!

ВХОД ЦНСТБУ

ДНЕВНА

СТАЯ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ

КУХНЯ

СТАИ НА ДЕЦАТА

СТАИ НА ДЕЦАТА

Христо Христов

Управител

Бакалавър, специалност „Социални дейности“ ПУ-„Паисий  Хилендарски“-гр. Пловдив

Магистър, специалност „Международни икономически отношения и международен бизнес“-ВТУ-„Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Велико Търново

Работи в ЦНСТБУ от май 2013г. Управител на ЦНСТБУ от май 2016г.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Мая Тодорова

Възпитател

Магистър , специалност „Биология и химия “, ПУ„Паисий

Хилендарски”– гр. Пловдив. Работи в ЦНСТБУ от юни 2011г.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Георги Илиев

Възпитател

Бакалавър, специалност „Социална педагогика“ Университет „Професор д-р Асен Златаров“-гр. Бургас

Работи в ЦНСТБУ от юли 2016г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Радка Желязкова

Хигиенист

Средно образование, специалност „Производство на

синтетични влакна“, СПТУ по Индустриална химия „В.И.Ленин”- гр. Ямбол. Работи в

ЦНСТБУ от юни 2011г.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Златка Петрова

Детегледач

 

Професионален бакалавър, специалност „Tекстилна

техника и технологии“, Тракийски университет - гр. Ст. Загора, Технически колеж

Ямбол. Работи в ЦНСТБУ от април 2012г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Светлин Минчев

Възпитател

Бакалавър и магистър, специалност „Педагогика на

обучението по физическо възпитание и спорт“, Шуменски университет „Епископ

Константин Преславски“ - гр.Шумен. Работи в ЦНСТБУ от октомври 2012г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Галина Георгиева

Детегледач

Средно специално, специалност: „Биотехнологии“,

Техникум по хранително-вкусова промишленост гр. Ямбол. Работи в ЦНСТБУ от февруари 2014г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Милена Кирова

Възпитател

.

.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА